Szolgáltatásaink

2006-ig megtörtént a könyvtár hagyományos feldolgozása, katalogizálása. A 2011-től vásárolt könyvek bevételezését már számítógéppel végezzük.


Kölcsönzés

Egy olvasó egy alkalommal 6 könyvet kölcsönözhet. A kölcsönzés nyilvántartása számítógéppel és kölcsönző kártyával történik, az utóbbit az olvasók aláírásukkal hitelesítik. A kölcsönzési idő 1 hónap, de ez természetesen meghosszabbítható.

A tanulók a tanév végén kötelesek minden könyvet visszahozni. A kikölcsönzött könyv elvesztése esetén az olvasó köteles azt lehetőleg ugyanazzal a művel pótolni, ha ez nem lehetséges, akkor az adott szerző más, legalább azonos értékű művével. Pénzbeli térítést nem fogadunk el. A diákok esetleges rongálásáért, a könyvtári könyvek elvesztéséért a szülők tartoznak anyagi felelősséggel.

A kézikönyvtári művek nem kölcsönözhetőek, esetleg korlátozottan, a könyvtár zárva tartása alatt (hétvége, zárástól nyitásig). A tankönyvek számbeli korlátozás nélkül, a tanév elejétől a tanév végéig kölcsönözhetőek.


Könyvtári rend

Mivel a könyvtár szabad polcos, zárt raktárral nem rendelkezik, a könyvtártermekbe táskát, kabátot bevinni tilos. Mindezeket a tanulók számára kijelölt polcokon, illetve fogasokon kell elhelyezni.

A könyvtárban szellemi munka folyik, ezért meg kell őrizni a csendet. A könyvtár számítástechnikai és egyéb berendezéseit megfelelő, rendeltetésszerű használattal óvni kell. A könyvtár használati és kölcsönzési szabályait be nem tartók kizárhatók a kölcsönzésből, s adott esetben a könyvtár látogatásából is, mivel ezzel a közösség érdekeit sértik.
Az állomány kölcsönzése és helyben használatának biztosítása az iskolai könyvtár alapfeladatai közé tartozik.


Különgyűjteményeink

A könyvtártermekben található és használható állományunk mellett különgyűjteményeket is őrzünk, amelyeket elkülönítve tárolunk és ezek használati szabályai is eltérőek. Elkülönítetten kezeljük az iskola tankönyvtárát.

Különgyűjteményként kezeljük muzeális állományrészünket is: zárható, üveges szekrényekben.
Audiovizuális állományunkból a diákok nem kölcsönözhetnek. Ezeket a kollegák órai munkájuk során használják.