Könyvtárunk története

Tanulóink oktatásában és nevelésében fontos szerepet tölt be a könyvtár, amely iskolánk alapítása óta ifjúsági és tanári könyvtárként működik. Gazdag anyagának összegyűjtésében nagy érdemeket szerzett dr. Szabó Ferenc magyar-latin-görög szakos tanár (nem független könyvtáros), aki 1907-42-ig dolgozott iskolánkban. Az első évtizedben az iskola tanárai, szülők, intézmények adományoztak könyveket, s természetesen az iskola is igyekezett minél többet vásárolni

A II. világháborúban jelentős vesztség érte a könyvtárat: a tanári könyvtárból 3386, az ifjúságiból3105 db könyv semmisült meg. A veszteség pótlása éveket vett igénybe, addig a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár segítette ki az iskolát. .

Az 1950-es évek végétől függetlenített könyvtárosok dolgoznak az iskolában. A forgalom jelentősen növekedett, az állomány is hasonlóképpen. Az 1980-as évek közepén 22000 kötet állt rendelkezésére az olvasni vágyóknak. 1974-ben az épület átalakítása eredményeként három helyiséget kapott a könyvtár: kölcsönzőt, tanulói olvasót, tanári olvasót, 44 ülőhellyel. Az, hogy az állomány egy helyütt, szakszerűen elrendezve áll a polcokon, hogy szakszerűen felépített katalógusunk van, a 20 évig iskolánk könyvtárosaként dolgozó, Jávor Andor-díjas Páldy Róbertné munkáját dicséri. .

A könyvtár heti 45 órai nyitva tartással üzemel, naponta sokan látogatják. Nemcsak jelenlegi növendékeink, hanem egyetemre, főiskolára járó volt istvánosok is. A mai 30000 kötetes könyvállomány mellett rendelkezünk 320 VHS kazettával, 172 CD-vel is. Közel 30 napi –és hetilapra, folyóiratra fizetünk elő. Az 1990-es években 560-650 volt a beiratkozott tanulók száma, akik kb. 8800 kötet könyvet kölcsönöztek ki. .

A könyvtár élő, központi helye iskolánknak. A diákok szívesen keresik fel. A továbbtanulók az itt megszerzett könyvtárhasználati tapasztalat révén nem fognak tétován bolyongani új intézményük könyvtárában, nem fog számukra gondot okozni a katalógushasználat, az eligazodás a szabadpolcokon. A könyvtárban megismerik a rendet, a rendszert, a rendszerezettséget, s olyan gazdagságot birtokolnak, amit az élet minden területén tudnak kamatoztatni. .

Napjainkban a könyvállomány számítógépes feldolgozottsággal is bír (SZIRÉN).